Koff tehdaslaajennus Kerava

v.2005 Raudoitteiden toimitus ja asennus. Päätoteuttaja Lemcon Oy.