Haartmaninkatu 1, Helsinki

v.2019-2021 raudoitteiden toimitus. Päätoteuttaja NCC Suomi Oy. Entisen työterveyslaitoksen tiloihin Helsingin Meilahdessa tehtiin laajat rakenteelliset peruskorjaustyöt ja rakennuksen talotekniikka uusittiin kokonaan. Tilat muokattiin aivan uuteen käyttöön ja ne toimivat nyt suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen koulutuksen tiloina.