Alepa Fallkulla

v.2022 Raudoitteiden toimitus ja asennus. Päätoteuttaja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy.