Alepa Backas

v.2021-2022 Raudoitteiden toimitus ja asennus. Päätoteuttaja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy.